De kadernotitie subsidiebeleid 2018-2022 vormt het technisch kader voor het verlenen en vaststellen van subsidies.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Beleidsnota

Hieruit volgen de strategische en beleidsmatige overwegingen om gemeente breed volgens een standaardwijze subsidies te verlenen en vast te stellen. De kadernotitie volgt de landelijke visie op subsidiebeleid:

  • Werken op basis van vertrouwen
  • Verminderen administratieve last en regeldruk
  • Verhoging kwaliteit dienstverlening aan instellingen en burgers
  • Efficiënt en effectief subsidieproces
  • Verdere standaardisatie en uniformiteit binnen de gemeente

Wettelijk kader subsidiebeleid
De algemene wet bestuursrecht bepaalt grotendeels het wettelijk kader van het subsidiebeleid (AWB titel 4.21).
Daarnaast kan de raad specifieke uitgangspunten meegeven voor het subsidiebeleid.