Súdwest-Fryslân is één van de gemeenten die van 1-5 februari 2021 meedeed aan de Dialoogweek met jongeren in coronatijd.

Jongeren gingen via instagram en zoom de dialoog aan met de burgemeester en twee wethouders. Ze zijn hiervoor benaderd via bestaande netwerken die dichtbij jongeren staan, zoals de Weekendschool en de jongerenteams van Cool Súdwest. In deze jongerenteams werken buurtsportcoaches, jongerenwerk, jeugdverpleegkundigen en cultuurcoaches samen.

#jongerenincoronatijd

Jaartal
2021
Gemeente