Een praktische aanpak met focus op preventie, een sterke toegang, monitoring en nauwe samenwerking tussen professionals zorgen ervoor dat het jeugdbeleid in Deventer werkt.

Jaartal
2020
Gemeente
Type
Overig type

In Deventer is in 2010 het toenmalige Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) bewust als een netwerkorganisatie opgezet. Met ongeveer 18 partijen: preventie, onderwijs, welzijn, zorg en gemeente. Kernpunt van deze netwerkorganisatie is samenwerken in de jeugdketen.
Van verloskundigen, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg, tot scholen, kinderwerk en jongerenwerk. Samen werken zij aan preventie en een veilig, leuk en gezond opgroeien in Deventer.
Vanaf 2016 is het CJG teruggebracht tot de kern rond preventie, onderwijs, welzijn en de GGD. Vanaf 2020 wordt de naam CJG niet meer gebruikt en spreken we van partijen uit ‘het normale leven’.

Het motto is om het normale leven te versterken.
Op basis van gesprekken met jongeren en het gezin bepaalt het Team Toegang Jeugd welke vorm van jeugdhulp nodig is, hoe lang die jeugdhulp moet duren, wie die moet geven en of er op enig moment in het traject een verandering aan jeugdhulp moet plaatsvinden.

Natuurlijk loopt niet alles op rolletjes in Deventer. Er valt nog van alles te verbeteren. Er wordt hard door gewerkt aan de transformatie. De focus ligt op preventie, maatwerk voor kwetsbare kinderen en een nog betere samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.

Contactgegevens

Naam

Anke Klein Lebbink of Elvira Nijboer

E-mail
a.klein.lebbink@deventer.nl