Op regionaal niveau worden ervaringsdeskundigen ingezet om het werk van reguliere professionals aan te vullen door cliënten in kwetsbare situaties te ondersteunen en sterker te maken. Door eigen ervaringen in te zetten in een gesprek, helpen ze cliënten uit een onveilig situatie te stappen en hun leven weer op orde te krijgen.

Jaartal
2020
Afzender
Regio West-Brabant
Gemeente
Type
Beleidsnota

In zestien gemeenten in de regio West-Brabant loopt een tweejarige pilot om te experimenteren met de inzet van ervaringsdeskundigen in het hulpverleningsproces bij ernstig en structureel huiselijk geweld. Deze pilot heeft de naam ‘De cirkel is rond’ en is een samenwerking van Veilig Thuis West-Brabant (Interventieteam) en Safegroup Juzt (team Ambulant Wonen). De inzet van ervaringsdeskundigen past in de invulling van zorg en begeleiding zoals bedoeld in de Wmo 2015: uitgangspunt is streven naar het inzetten van de eigen kracht van de cliënten en hen zelf de regie. Dit project is onderdeel van het referentieproject voor de landelijke Alles onder één dak-beweging. Binnen pilots die hieronder vallen, staat een aanpak centraal waarbij professionals van verschillende disciplines zich samen (methodisch en ketenbreed) inzetten