Hoe gaat de gemeente Het Hogeland ruimte geven aan inwonerkracht? Daarvoor is eerst visie nodig!

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Beleidsnota

Een aansprekend beeld van waar de gemeente in de toekomst naartoe wil met inwonerskracht. De volgende vragen komen hierbij aan bod: Wat is inwonerskracht? Wat is de rol van de gemeente hierbij? Waarom maakt de gemeente de keuze voor inwonerskracht? Welke uitgangspunten passen bij de keuze om inwoners voorop te stellen? Welke dilemma's kunnen zich voordoen door als gemeenten kiezen voor inwonerskracht? Welke opgaven en kansen levert dit op?