Utrecht is een middelgrote Europese stad met een bijzondere aantrekkingskracht. Utrecht wil nog leefbaarder, gezonder en aantrekkelijker worden. Utrecht is daarom internationaal actief op het gebied van economie, cultuur, sport, duurzaamheid en mensenrechten.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Website

Utrecht houdt zich nu bezig met:

  • samenwerken met verschillende instanties in Europa, zoals Eurocities en Connected Cities Network
  • profileren als internationale stad met een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven, bewoners en studenten
  • bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Global Goals) van de Verenigde Naties, bijvoorbeeld door het tegengaan van sociale ongelijkheid en klimaatverandering
  • beschermen en respecteren van mensenrechten door samen te werken in de lokale mensenrechtencoalitie