Groningen is een stad met veel internationale contacten. Kennisinstellingen in Groningen trekken internationale docenten, studenten en onderzoekers aan. Onze bedrijven doen ook zaken in het buitenland, en nemen internationale kenniswerkers in dienst. Als kennisstad heeft Groningen een groot belang bij goede contacten in het buitenland, ook om internationaal talent aan te trekken.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Website

Het internationaliseringsbeleid van de gemeente Groningen is er op gericht om activiteiten te faciliteren en te versterken die tot doel hebben om enerzijds internationaal talent en kennis aan te trekken, een goed verblijf te bieden, en economisch te laten renderen; en anderzijds om internationaal samen te werken, kennis te delen en te leren, om te komen tot innovaties om de stad en haar uitdagingen verder te brengen naar de 'Next City'.

Groningen heeft formele relaties met een aantal steden in Europa, China en Nicaragua. Alleen de relaties met onze Noord-Duitse partners in Oldenburg, Bremen en Hamburg, en de Chinese steden Tianjin en Xi'an onderhouden we actief. De relatie met andere steden is voornamelijk reactief, en vaak in het kader van Europese projecten