Deze rapportage bevat de uitkomsten van de veiligheidsanalyse ter voorbereiding van het nieuwe integrale veiligheidsbeleid (IVB) 2019-2022 van de gemeente Voorschoten. Deze vormt de basis voor de selectie van prioriteiten en overige strategische thema’s voor het nieuwe IVB. In deze veiligheidsanalyse is het huidige lokale veiligheidsbeeld geanalyseerd.
Daarnaast zijn de aandachtspunten én de ontwikkelingen die op de gemeente afkomen beschreven. Veiligheidsrisico’s kunnen naast lokale problematiek ook regionale oorzaken hebben. Daarom wordt in deze Veiligheidsanalyse ook aandacht besteed aan de regionale problematiek en doelstellingen zoals vastgesteld in het concept Regionaal Beleidsplan 2019-2022 Eenheid Den Haag. Het resultaat is een integraal tot stand gekomen lokaal veiligheidsbeeld, waarin rekening wordt gehouden met de regionale ontwikkelingen.

Jaartal
2019
Gemeente