Dit plan is de opvolger van het IVP 2015- 2018. Het IVP heeft tot doel ervoor te zorgen dat de gemeente Hoogeveen een woon-, leef- en werkklimaat heeft waar iedereen zich veilig voelt en waar het veilig is.

Jaartal
2019
Gemeente
Type
Beleidsnota

Het handhaven van de openbare orde en het borgen van de veiligheid in Hoogeveen en de beleving daarvan is een essentiële basisvoorwaarde voor het functioneren van een samenleving. Het IVP vormt de basis voor de inzet op veiligheid door diverse organisaties die bijdragen aan een veilig Hoogeveen.
Zorg voor veiligheid is nu met name iets van de politie, het openbaar ministerie en de brandweer. De politie en het openbaar ministerie zijn vooral bezig met een repressieve aanpak, dus achteraf.
Repressie is en blijft belangrijk. Preventie en repressie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De gemeente wil de balans verschuiven naar preventie. Voorkomen is beter dan genezen.
In het IVP staan de beleidsdoelstellingen op het gebied van veiligheid in de gemeente Hoogeveen voor de komende vier jaar. Het collegeprogramma "Daadkracht, Netwerk en Ambitie" en de Toekomstvisie voor Hoogeveen 2018 vormen de basis voor de koers van de komende jaren.