In dit plan worden de plannen van de gemeente Den Haag op het gebied van veiligheid voor de komende beleidsperiode uiteengezet. Dit Integraal Veiligheidsplan is tevens in lijn met de prioriteiten die de Minister van Justitie en Veiligheid heeft gesteld in de Veiligheidsagenda 2019-2022.

Jaartal
2019
Afzender
-
Gemeente
Type
Beleidsnota

De landelijke beleidsdoelstellingen zijn: Ondermijning, Mensenhandel, Cybercrime en online kindermisbruik en Executie.
Daarnaast heeft de Minister onderwerpen benoemd die aandacht vragen en waar de politie een partner is in de aanpak, maar waar geen aanvullende landelijke afspraken gelden: Terrorisme en extremisme, High impact crimes en mobiel banditisme, Kindermishandeling, Huiselijk geweld en Personen met verward gedrag.

Ook past dit lokale veiligheidsplan binnen de keuzes in het regionaal beleidsplan van de politie Eenheid Den Haag (RIS300564), waarin gemeenten, politie en Openbaar Ministerie (OM) voor de (politie) eenheid Den Haag hun regionale plannen voor de periode 2019-2022 uitwerken.