Door integraal inzicht, onder andere in het Sociaal Domein, kunnen inwoners beter en sneller worden geholpen. Daarbij is er ook proceseconomisch voordeel, doordat gemeenten en samenwerkingsorganisaties effectiever en effiënter beleid kunnen maken, monitoren en (bij)sturen.

Jaartal

2019

Gemeente

Type

Overig type

De casus startte met een samenwerking tussen Gemeente Dordrecht, Sociale Dienst Drechtsteden en Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland-Zuid. Inmiddels zijn er 7 gemeenten aangesloten bij het Regionaal Dataplatform voor meerdere vraagstukken en gemeentelijke opgaven. Naast databronnen van de deelnemende partijen zijn er ook open databronnen, zoals CBS(locatie), Vektis en RIVM ontsloten. Door hergebruik van gerealiseerde dashboards, zoals Wmo, veiligheidsmonitor en aanbiedersbeeld Jeugdzorg, kan er snel meer inzicht gegeven worden in de multi-problematiek bij gemeenten en gemeenschappelijke regelingen

Er is een stapelingen/3D dashboard gerealiseerd met actuele, betrouwbare en eenduidige informatie voor de wet maatschappelijke ondersteuning. Thema's zoals Schuldhulp, Jeugdzorg en Wmo vragen om een interdisciplinaire aanpak om inzichten te krijgen waar wijkteams of beleidsmedewerkers op kunnen handelen en bijsturen. Bijvoorbeeld in welke wijken veel huishoudens voorkomen die gebruikmaken van meerdere regelingen. Door ontsluiting van data uit verschillende bronnen en integratie ervan in dashboards, zijn organisaties die hierin samen optrekken voorzien van deze antwoorden. Uiteraard op een veilige wijze waarbij de AVG gewaarborgd is.

Herbruikbaar

Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen hebben dezelfde multi-problematiek en zijn bezig met dezelfde gemeentelijke opgaven. Om hier goed mee om te kunnen gaan en de burger de gewenste service te kunnen leveren, is integraal inzicht nodig. Door een deelbare omgeving inclusief deelbare informatieproducten, zoals het Regionaal Dataplatform, kan er snel en kosteneffectief integraal inzicht worden geleverd.

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de GemeenteDelers