Het is de eerste aanbesteding van gemeente Eindhoven met MKI daarnaast is ook het toestaan van een (duurzamer) alternatief uniek in Nederland. Het resultaat is een CO2-besparing van 3,3 ton; gelijk aan 21 enkele vluchten naar Parijs met het vliegtuig.

Jaartal
2020
Gemeente
Trefwoorden

Het gaat primair om een onderhoudsproject van een asfaltdeklaag. De nieuw aangebrachte asfaltdeklaag heeft 50% PR en heeft de minstens dezelfde kwaliteit als ons standaard mengsel.

Normaliter vragen wij een standaard product uit zonder hergebruikt asfalt. Hierbij hebben wij dus de standaard 2015 losgelaten om zo meer ruimte te geven aan de markt. Door in de uitvraag de MKI-methodiek toe te passen, kan de opdrachtnemer een aantoonbaar duurzaam alternatief aanbieden.

Een aantal succesfactoren voor de gemeente Eindhoven in deze aanbesteding:

-             Resultaat CO2-besparing van 3,3 ton (gelijk aan 21 vluchten naar Parijs met vliegtuig).
-             De nieuwe asfaltdeklaag heeft 50% PR.
-             Het is de eerste aanbesteding van gemeente Eindhoven met MKI. MKI staat voor milieukostenindicator en dat is indicator die de milieu-impact van een product uitdrukt in euro’s. Je kunt hiermee elk product en zelfs project meetbaar maken op duurzaamheid.
-             Het aanbieden van een duurzamer alternatief product aanbieden is mogelijk, met gelijkwaardige kwaliteit t.o.v. standaard product.
-             Het gebruik van het toestaan van een alternatief is uniek in Nederland.
-             RAW-systematiek blijft toepasbaar.
-             Gemakkelijk toepasbaar voor alle gemeenten, omdat het bestek blijft zoals het is geschreven. En enkel op de asfaltposten een alternatief kan worden ingediend.
-             Deze methodiek creëert een vraag naar gerecycled asfalt, wat betekent dat huidig asfalt wat nu vrijkomt bij het vernieuwen van een weg deze als grondstof kan worden toegevoegd i.p.v. dat het - afval wordt of minder duurzaam hergebruikt wordt.  Door het creëren van de vraag dagen we aannemers uit om innovatie toe te passen in hun productieproces.
-             Een level playingfield waarin elke aannemer een mogelijkheid heeft om zijn duurzame product aan te bieden.
-             Aangeboden producten worden via een rekenformule op een hele eenvoudige en objectieve manier met elkaar vergelijken om de juiste afweging te maken in de beoordelingsfase van de aanbesteding.