De gemeente Dronten spant zich continu in voor een (verdere) professionalisering van de Inkoop- en aanbestedingspraktijk. Dit is aanleiding geweest om het Inkoopbeleid te actualiseren. Tevens zijn de gevolgen van de nieuwe aanbestedingswetgeving hierin verwerkt.

Jaartal
2018
Gemeente
Trefwoorden
Type
Beleidsnota

De opzet van het nieuwe Inkoopbeleid wordt gevormd door het VNG-model Inkoopbeleid. Het VNG-model is tot stand gekomen in samenwerking met gemeenten en na consultatie van het bedrijfsleven om uniformering te bevorderen.

In dit Inkoopbeleid worden de doelstellingen, uitgangspunten en kaders waarbinnen Inkoop in de gemeente Dronten plaatsvindt geschetst. De gemeente leeft daarbij een aantal centrale doelstellingen na. Aangezien Inkoop plaatsvindt in een dynamische omgeving, dient de gemeente continu bezig te zijn met het doorvoeren van verbeteringen in de inkoopprocessen. De gemeentelijke doelstellingen zijn hierbij leidend. Dit beleid sluit zoveel mogelijk aan op het algemene beleid van de gemeente. Het Inkoopbeleid is ondersteunend aan de realisatie van de beleidsdoelstellingen zoals die door college en raad zijn gesteld.

Verbeteringen in het inkoopproces hebben een meerwaarde voor en dragen bij aan het behalen van die doelstellingen. Daarnaast gaat de gemeente bij het inkopen van werken, leveringen of diensten uit van:
1. Juridische uitgangspunten: hoe gaat de gemeente om met de relevante regelgeving? (zie verder hoofdstuk 3).
2. Ethische en ideële uitgangspunten: hoe gaat de gemeente om met de maatschappij en het milieu in haar inkoopproces? (zie verder hoofdstuk 4).
3. Economische uitgangspunten: hoe gaat de gemeente om met de markt en ondernemers? (zie verder hoofdstuk 5).
4. Organisatorische uitgangspunten: hoe koopt de gemeente in? (zie verder hoofdstuk 6).Gerelateerde links