In dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt inzichtelijk en transparant gemaakt welke doelstellingen, uitgangspunten en kaders gelden voor inkoop in de Gemeente Meierijstad.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Beleidsnota

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid Meierijstad draagt bij aan het verwezenlijken van het gemeentelijke beleid. Daarnaast spant de Gemeente zich continu in voor een verdere professionalisering van de Inkoop- en aanbestedingspraktijk. De Gemeente leeft daarbij een aantal centrale doelstellingen na  (zie verder hoofdstuk 2).
Aangezien Inkoop plaatsvindt in een dynamische omgeving, dient de Gemeente continu bezig te zijn met het doorvoeren van verbeteringen in de inkoopprocessen.

 

Wet en regelgeving
Aanbestedingswet