Gemeente Helmond kijkt samen met de organisaties en instellingen wat er de komende tijd ondanks de corona-maatregelen nog wél kan, en welke activiteiten uitgebreid kunnen worden.

Jaartal
2020
Gemeente
Type
Overig type

Bij de jeugd neemt de verveling toe én de behoefte aan activiteiten of ondersteuning.

Om perspectief te bieden zijn er  verschillende activiteiten samen met welzijnsorganisatie LEVgroep en Bijzonder Jeugdwerk voor opgesteld.

Mogelijkheden voor 18- jongeren:
Voor deze groep is met de nieuwe noodverordeningen relatief minder ingeperkt. Dat betekent dat er voor deze groep de activiteiten die al werden georganiseerd door de partners in de uitvoering zoveel als mogelijk doorlopen. 

Mogelijkheden voor 18+ jongeren:

  • Individuele fitnessactiviteiten
  • Individueel contact met jongerenwerk op straat
  • Individueel contact op school voor deze doelgroep met jongerenwerk
  • Online activiteiten zoals gamen, kookactiviteiten en bijeenkomsten
  • Rolmodellen, discussiebijeenkomsten en gesprekken, pubquiz

#jongerenincoronatijd

Initiatieven voor de jeugd in Helmond in de winterperiode