Jaartal
2018
Gemeente
Type
Beleidsnota

Dit document legt de basis voor informatiebeveiliging binnen de gemeente en is afgeleid van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). Dit normenkader is vastgesteld als basis voor alle gemeenten.

Het informatiebeveiligingsbeleid is in lijn met het algemene beleid van de gemeente en de relevante landelijke en Europese wet- en regelgeving.
De gemeente is een informatieverwerkende organisatie en heeft op het gebied van informatiebeveiliging taken en verantwoordelijkheden die dienstbaar zijn aan een goede
bedrijfsvoering. Enerzijds komt dit vanuit wetgeving en anderzijds is informatiebeveiliging een intrinsieke verantwoordelijkheid.