De wijze waarop de gemeente Amsterdam radicalisering en polarisatie tegengaat, én inzet om terrorisme te voorkomen dan wel de schade beoogt te beperken na een aanslag.

Jaartal
2019
Gemeente
Type
Overig type

Amsterdam zet in op het voorkomen van problemen als gevolg van radicalisering en polarisatie, met als doel om de open en vrije samenleving te beschermen tegen angst en verdeeldheid. De kwetsbare groepen worden beschermen, de verbinding wordt steeds gezoeken en de dialoog wordt aangaan en waar nodig ingezet op risico's.