Met deze Inclusie Agenda - Toegankelijkheid 2023-2026 zet de gemeente Amersfoort een volgende stap richting een inclusieve stad Amersfoort.

Jaartal
2023
Gemeente

Het Beleidskader Amersfoort Inclusieve Stad 2021-2026 vormt de grondlegger voor een brede aanpak binnen de stad en het bestuur. Amersfoort geeft met deze Inclusie Agenda - Toegankelijkheid invulling aan de verplichtingen uit het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Negen leefgebieden

In de Inclusie Agenda – Toegankelijkheid zijn concrete activiteiten opgenomen gebaseerd op de signalen van onze ervaringsdeskundigen verdeeld over negen leefgebieden: Gebouwen & Wonen, Openbare ruimte, Informatie & Dienstverlening, Sport & Bewegen, Cultuur & Toerisme, Werk & Dagbesteding, Verkeer & Vervoer, Onderwijs & Ontwikkeling en Zorg & Ondersteuning.

Amersfoort heeft het manifest “Iedereen doet mee” van de VNG samen met ervaringsdeskundigen ondertekend.
De inclusieagenda is ook  gebaseerd op het Coalitieakkoord Amersfoort 2022 - 2026, waarin inclusie is opgenomen in ‘Een thuis voor iedereen’ en ‘Welzijn en sociale- rechtvaardigheid’