Uitwerking uitvoering intern en extern traject VN-Verdrag rechten van mensen met een beperking. Het Biltse inclusief beleid richt zich er op dat iedereen meedoet! Het is dan ook van belang dat de uitwerking breed wordt opgepakt: o.m. (sport)verenigingen, ondernemers en inwoners van De Bilt dienen bij de uitwerking van de prioriteiten nauw betrokken te worden.

Jaartal
2019
Gemeente

10 jaar na de ondertekening van het Verdrag van de Verenigde Naties (VN) inzake de rechten van personen met een handicap, heeft de Eerste Kamer op 16 juli 2016 met het verdrag ingestemd. Hiermee is het verdrag verankerd in wetgeving. Uitgangspunt is dat iedereen mee moet kunnen doen, ongeacht leeftijd, sociale klasse, afkomst of beperking. Dit alles heeft consequenties voor het lokale beleid. Het college van de gemeente De Bilt heeft de wens uitgesproken om aandacht te besteden aan de wettelijke verantwoording voor de gemeente De Bilt.

In de Inclusie Agenda 2019 – 2020 zijn de volgende speerpunten opgenomen:
1. Het opzetten van een communicatieplan om de uitvoering van inclusief beleid meer onder de aandacht van de inwoners te brengen
2. Benoemen van inclusief beleid binnen de kaders van de subsidie- en vergunning verstrekkingen
3. Stimuleren van inclusief beleid bij sportverenigingen vanuit het project Grenzeloos actief.

Dit betekent niet dat andere inclusieve aandachtspunten (bijv. binnen werkgelegenheid, onderwijs, veiligheid, etc.) geen aandacht krijgen. Wel dat bovengenoemde speerpunten extra in de picture staan.