De inclusie-agenda van de gemeente Amsterdam bevat 10 speerpunten over toegankelijkheid. Ze geven aan wat Amsterdammers met een beperking belangrijk vinden op het gebied van toegankelijkheid en wat volgens hen prioriteit heeft. Bijvoorbeeld over het openbaar vervoer, looproutes door de stad en meer toegankelijke toiletten.


 

Jaartal
2019
Gemeente

Amsterdam wil dat iedereen zichzelf kan zijn en zich zelfstandig en veilig kan verplaatsen. Daarom moeten de gemeente, bewoners en ondernemers de stad zo toegankelijk mogelijk maken voor mensen met een beperking. Samen maken we van Amsterdam stapsgewijs een stad waarin iedereen die dat wil mee kan doen en zich welkom voelt, met of zonder beperking. De gemeente zet zich in om de stad fysiek, sociaal en digitaal toegankelijker te maken. Hierin werkt de gemeente samen met mensen met een beperking en organisaties die hen vertegenwoordigen.

De inclusie-agenda is het resultaat van een zestal bijeenkomsten die in samenwerking met Cliëntenbelang Amsterdam op verschillende plekken in Amsterdam zijn georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten vertelden Amsterdammers met én zonder beperking hun verhaal. Ook is er een online enquête uitgevoerd.

10 speerpunten
1. Regels rond toegankelijkheid en inclusie handhavenIngeklapt
2. Inclusieve mobiliteit: het OVIngeklapt
3. Sociale bewustwording en inclusieIngeklapt
4. Inclusie van ervaringsdeskundigheidIngeklapt
5. Inclusieve mobiliteit: looproutes door de stadIngeklapt
6. Inclusief onderwijsIngeklapt
7. Meer toegankelijke toilettenIngeklapt
8. Toegankelijkheid Wmo-voorzieningenIngeklapt
9. Toegankelijkheid informatievoorzieningIngeklapt
10. Sociale inclusie: vrijetijdsbesteding

De speerpunten uit de inclusie-agenda worden verder opgepakt. Afstemming tussen meerdere beleidsterreinen, bijvoorbeeld openbare ruimte en vervoer, is nodig om de speerpunten verder vorm te geven.