Jaartal
2018
Gemeente
Type
Beleidsnota

Door de ondertekening van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap door Nederland in 2016, is elke Nederlandse gemeente verplicht om een lokaal inclusiebeleid te ontwikkelen en uit te voeren. Inclusie houdt in dat elk individu als volwaardig wordt geaccepteerd en dat de omgeving zó is ingericht dat hij of zij volwaardig kan deelnemen aan de maatschappij.
Om die reden heeft de werkgroep ViP (VN-verdrag in de Praktijk, onderdeel van Breed Overleg+ in Almere), in de loop van 2017 de voorliggende lokale Inclusie Agenda 2018-2021 opgesteld.
De werkgroep (met o.a. ervaringsdeskundigen op het gebied van diverse beperkingen en hun vertegenwoordigers ( bv ouders van mensen met een verstandelijke beperking, etc.) is bij het opstellen van de agenda ondersteund door een ambtelijke werkgroep van de gemeentelijke organisatie. In de ambtelijke werkgroep zijn medewerkers van de voor dit onderwerp meest betrokken afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie samengebracht om de voorgestelde maatregelen in te delen.