Onderzoek van de rekenkamer naar opvolging datalek en veiligheid van gevoelige gegevens bij de gemeente Rotterdam.

Jaartal
2017
Gemeente
Type
Beleidsnota

De rekenkamer beoogt met dit onderzoek na te gaan of de gemeente adequaat opvolging heeft gegeven aan het datalek in februari 2016 en in bredere zin na te gaan of gevoelige informatie zoals (bijzondere) persoonsgegevens bij de gemeente Rotterdam in veilige handen is.