Voor zowel de bewoners als voor de gemeente zijn de naastplaatsingen een bron van ergernis. Helaas komt afval naast de wijkcontainers op veel plekken voor in Rotterdam. Dit zorgt voor een onaantrekkelijk straatbeeld én voor overlast. De gemeente zet hierop in, maar in sommige wijken blijft het toch een rommel naast de containers.

Jaartal
2019
Gemeente
Type
Beleidsnota

Het is tijd voor een nieuwe aanpak. De sleutel om naastplaatsingen te voorkomen, is gedragsbeïnvloeding. Handhavingsactiviteiten zijn daar een voorbeeld van. Door het probleem en het gedrag te analyseren, de aanwezige kennis en theorieën te benutten, zet de gemeente meer interventies gerelateerd aan gedragsbeïnvloeding in. Het probleem van naastplaatsingen lossen we echter nooit volledig op omdat men te maken heeft met menselijk gedrag dat zich vaak lastig laat sturen.
Bovendien is gedragsverandering vaak niet duurzaam en moet daarop blijvend inzet gepleegd worden. Binnen het programma is de inzet gericht op het beperken van het aantal naastplaatsingen tot een minimum en het beheersbaar houden hiervan. Gedurende deze collegeperiode wordt gekeken naar wat er nodig is om de aanpak en de bereikte effecten te verduurzamen.