Het bevorderen van deelname, onder andere door het wegnemen van fysieke en sociale drempels, is bij uitstek een taak voor de gemeenten. Om de uitvoering hiervan lokaal handen en voeten te geven, is voor Gilze en Rijen deze agenda opgesteld. Dit heeft de gemeente samen gedaan met inwoners met een beperking. De agenda is het vervolg op het document Gilze en Rijen voor iedereen toegankelijk dat in december 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld. Dat document kwam tot stand door in gesprek te gaan met mensen die zelf een beperking hebben.

Jaartal
2021
Gemeente