Gemeente Roermond heeft al jaren aandacht voor een inclusieve samenleving. Dit naast de verplichtingen die het VN Verdrag met zich meebrengt. Het Verdrag en de verplichtingen die in Nederland in de wet zijn vastgelegd, wordt aangegrepen om hier om hier een stevige impuls aan te geven.

Jaartal
2021
Gemeente
Type
Beleidsnota

In Roermond werken zij aan een inclusieve samenleving waarin elke inwoner gelijkwaardig kan meedoen. In clubs, verenigingen, onderwijs, op de arbeidsmarkt, in vrije tijd of in de buurt. Het maakt niet uit welke leeftijd, culturele achtergrond, gender, inkomen, talenten en/of beperkingen je hebt. Kortom, ‘Iedereen doet mee!’

Sinds 2016 geldt in Nederland het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Daardoor is elke Nederlandse gemeente verplicht om lokaal inclusiebeleid te ontwikkelen en uit te voeren. Inclusie betekent dat elk individu als volwaardig wordt gezien. En dat de samenleving zó is ingericht dat iedereen gelijkwaardig kan deelnemen aan de maatschappij. ‘Op gelijke voet met anderen’ staat in het Verdrag

Werken aan een inclusieve samenleving vraagt inspanning van ons allemaal. Deze lokale inclusie agenda is samen met inwoners, bedrijven, clubs en verenigingen, maatschappelijke organisaties, scholen en beleidsadviseurs van de gemeente opgesteld.