Dit praktijkvoorbeeld is een uitwerking van personen met verward gedrag

Jaartal
2017
Afzender
-
Gemeente
Type
Pilot

Delft en Woerden startte in 2015 een pilot met een integraal persoonsgebonden budget (I-PGB): één budget voor inwoners waarmee zij alle benodigde ondersteuning kunnen inkopen. De pilot was zo'n succes dat het I-PGB in beide gemeenten een reguliere verstrekking is geworden.

Yolan Koster-Dreese was als wethouder Sociale Domein in Woerden verantwoordelijk voor de pilot. "Het integraal persoonsgebonden budget betreft alle wetgeving rondom het sociale domein, inclusief Participatiewet, Wet langdurige zorg, onderwijs en de Zorgverzekeringswet. Consulenten die mensen met een Integraal PGB gaan begeleiden, moeten dan ook een goede opleiding krijgen. Ze moeten leren vanuit de breedte te kijken