De hulpwijzer bevat de aanspreekpunten voor inwoners bij vragen over werk, geld, zorg, welzijn, opgroeien, relaties, wonen, vervoer, ontspanning en ontmoeting. Daarbij helpt het boekje inwoners om de juiste organisatie te vinden. Voor wie daar steun bij nodig heeft, heeft de hulpwijzer telefoonnummers van organisaties die mensen de weg wijst.

Jaartal
2022
Gemeente
Type
Folder

De hulpwijzer is gemaakt en getest met hulp van de taalambassadeurs van Stichting Lezen en Schrijven. De taalambassadeurs hebben vanuit eigen ervaringen geadviseerd over eenvoudig taalgebruik. Zodat het boekje ook voor laaggeletterden duidelijk is.

Contactgegevens

Naam

Alexander Neels

E-mail
AJF.Neels@H-I-Ambacht.nl
Telefoon

14 078