In 2015 is de Huisvestingsverordening 2015-2019 opgesteld. De nieuwe Huisvestingswet 2014 (hierna: wet) maakte aanpassing van de daarvoor geldende huisvestingsverordening noodzakelijk.

Jaartal
2017
Gemeente
Type
Verordening

In 2016 is een aanpassing van de Huisvestingsverordening 2015-2019 nodig vanwege wijzigingen in de Huisvestingswet 2014 (te weten, de Wet doorstroming huurmarkt 2015). Daarnaast is oude urgentieregeling geactualiseerd en om deze op de juiste wijze aan te laten sluiten op de Huisvestingsverordening, zijn enkele aanpassingen in laatstgenoemde noodzakelijk.

Gezien de aard van de wijzigingen is er voor gekozen om de bestaande Huisvestingsverordening in te trekken en de aangepaste verordening als nieuwe vastgestelde Huisvestingsverordening 2016-2020 in te laten gaan. De maximale werkingsduur van een huisvestingsverordening is 4 jaar. In de verordening is 1 januari 2021 als einddatum gesteld.

 

 

Wet en regelgeving
Huisvestingswet