De gemeente Papendrecht heeft een 'Plan van aanpak en actieprogramma huisvesting, integratie en participatie van statushouders in Papendrecht' opgesteld. Met dit integrale plan zet de gemeente, samen met een groot aantal partijen, zich in om statushouders een goede start te kunnen geven.

Jaartal
2017
Gemeente
Type
Beleidsnota

Het actieprogramma kent twee algemene (over regie, monitoring en samenwerking) en zes inhoudelijke sporen (arbeidsparticipatie, taal leren, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning, kinderen, huisvesting). Wethouder Marco Hoogland: 'Wij hebben de afgelopen jaren veel statushouders in Papendrecht gehuisvest. Wij vinden het belangrijk dat zij niet alleen passend worden gehuisvest, maar ook integreren in en participeren aan de Papendrechtse samenleving.'

De GGD Zuid-Holland Zuid is trekker van het spoor dat gaat over gezondheid. Onlangs organiseerden de gemeente Papendrecht en de GGD een eerste overleg met ketenpartners over de gezondheid van statushouders. In het overleg werden de belangrijkste gezondheidsrisico's van statushouders besproken. Ook gaven de aanwezige professionals en vrijwilligers aan wat zij nodig hebben om de gezondheid van statushouders in Papendrecht te bevorderen. Afgesproken werd dat er een sociale kaart komt voor iedereen die werkt met statushouders. Ook komt er een aanbod van deskundigheidsbevordering voor professionals en vrijwilligers over cultuur sensitief werken en over de psychische gezondheid van statushouders. Daarnaast overlegt de GGD met Vluchtelingenwerk en de Sociale Dienst Drechtsteden hoe de voorlichting over gezondheid aan statushouders in Papendrecht nog beter kan worden vormgegeven.