Het college van burgemeester en wethouders heeft een nieuw hotelbeleid gemaakt. Met het nieuwe beleid zet de gemeente in op kwaliteit en beperkte groei. 

Jaartal
2019
Afzender
-
Gemeente
Type
Beleidsnota

Het nieuwe beleid biedt meer mogelijkheden om te sturen op kwaliteit. Behalve de hotelaanvraagpauze voor nieuwe initiatieven worden er ook hogere kwalitatieve eisen gesteld aan aanvragen die al eerder zijn ingediend en aan lopende hotelontwikkelingen. Zo levert het hotelbeleid een bijdrage aan de doelstellingen van het Coalitieakkoord, zoals die onder andere rond duurzaamheid, sociaal ondernemerschap en balans in de groei van de stad.