De gemeente Veldhoven is een levendige en toeristische aantrekkelijke gemeente met verschillende dorpskernen. De horeca is vooral gerelateerd aan de dorpskernen, waarbij elk dorp van oudsher eigen cafés heeft. Er is een cultureel aanbod voor zowel de bewoners als voor de bezoekers. De horeca voor de gemeente Veldhoven is van groot belang vanwege de omvang van de werkgelegenheid, vermaak en een bloeiend uitgaansleven.

Jaartal
2019
Gemeente

Veldhoven wil een gemeente zijn, waar het prettig wonen, werken, winkelen, recreëren en verblijven is, met een aantrekkelijke goed functionerende horeca. Bovendien kent Veldhoven aansprekende evenementen die de levendigheid vergroten.

De balans tussen een levendig uitgaansklimaat en een leefbare woonomgeving is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor gemeente, ondernemers en bewoners. Hiervoor is het enerzijds belangrijk dat er bruisende evenementen worden georganiseerd, er gezellige terrassen zijn en een goed horeca-aanbod met een hoge kwaliteit. Anderzijds is het belangrijk dat horecaondernemers de negatieve effecten trachten te beperken en zich aan gemaakte afspraken houden. In deze nota komen deze aspecten aan bod.