Gemeentesecretaris Gerrit van Hofwegen en Marco Jonker, hoofd Financiën vroegen alle afdelingen welke onderwerpen in financieel opzicht geraakt worden door de crisis. Dat kunnen extra uitgaven, gederfde inkomsten, of soms lagere uitgaven doordat zaken komen stil te vallen. De afdeling Financiën richtte een administratie in om de financiële impact op deze onderdelen te kunnen volgen.

Jaartal
2020
Gemeente

De afdeling Financiën vraagt de afdelingen ook om na te gaan of instellingen al aanvragen hebben ingediend voor de NOW regeling (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) van het kabinet. En of culturele instellingen mogelijk in aanmerking komen voor middelen vanuit de € 300 miljoen die het kabinet beschikbaar heeft gesteld voor de culturele sector.

VNG-lijst

Een speciale werkgroep van deskundigen bij de ministeries en vanuit de decentrale overheden gaat zich buigen over de vraag welke informatie straks nodig is voor het bepalen van een reële compensatie. Ter voorbereiding op de werkgroep heeft de VNG samen met gemeenten een lijst gemaakt aan verschillende kosten die gemaakt worden en inkomsten die teruglopen. Deze lijst in het excelbestand van de gemeente Vlaardingen verwerkt. 

Meer informatie