Gemeenten zijn op verschillende terreinen bezig met de Global Goals.

Jaartal
2020

Vind inspiratie voor uw gemeente rond Global Goal 5: gendergelijkheid:

  • Safe Streets Gemeente: In Nederland heeft meer dan de driekwart van de inwoners te maken gehad met seksuele intimidatie of andere vormen van seksueel geweld. Wat is de rol van Safe Streets gemeenten?

  • Anticonceptie voor kwetsbare vrouwen: In Nederland zijn er nog altijd kwetsbare groepen vrouwen die barrières ondervinden bij het verkrijgen van anticonceptie middelen. Gemeenten kunnen meedoen aan het landelijke programma Nu Niet Zwanger.