Het LUMC hecht veel belang aan maatschappelijke verantwoord ondernemen en streeft naar een divers personeelsbestand. Het aanbieden van opleidingsplaatsen aan vluchtelingen aan wie asiel is verleend, past mooi bij dit beleid.

Jaartal
2017
Gemeente
Type
Overig type

Meer hierover in bijgevoegd interview met Nienke Vijgeboom, adviseur Werkgeversdienstverlening bij UWV Leiden

Van oudsher geeft het LUMC veel kansen aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, met of zonder beperking. Met de start van een eigen Participatieloket in juni 2016 kreeg dit een extra impuls.
Het LUMC besloot eind 2016 om statushouders met een achterstand in de gezondheidszorg meer kansen te geven. Voor deze groep worden jaarlijks vier extra opleidingsplaatsen boven de formatie gecreëerd: twee voor doktersassistent en twee voor verpleegkundigen. Voordat ze aan de reguliere opleiding beginnen, doorlopen zij een voortraject van een jaar. In september start de eerste lichting.

Kandidaten worden aangedragen vanuit het project JA Statushouders (JAS) van de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Leiden.Resultaat

Het belangrijkste knelpunt bij de opleidingen is de beheersing van het Nederlands. Het vereiste taalniveau is hoog en blijkt voor veel statushouders niet haalbaar. Een ander probleem is dat Statushouders meestal niet direct het medische beroep mogen uitoefenen dat ze in hun eigen land hadden. Hun diploma wordt hier vaak niet op hetzelfde niveau gewaardeerd door het Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs.

Inmiddels is één kandidaat geselecteerd. Mocht het dit jaar niet lukken om al de vier plaatsen in te vullen, dan worden  naar andere opties gezocht. Bijvoorbeeld een ICT-opleiding voor een statushouder.