Maastricht maakt sinds april 2018 deel uit van het VNG Koploperprogramma 'gemeenten VN-verdrag Handicap'. Mensen met een beperking en cliënten (organisaties) konden hun gemeente voordragen via de Alliantie VN-verdrag.

Jaartal
2019
Gemeente
Type
Beleidsnota

Het bevorderen van de inclusie staat in Maastricht al geruime tijd hoog op de agenda. Daardoor zijn de afgelopen jaren, in samenwerking met de betrokken partijen, al diverse stappen gezet. Enkele voorbeelden:
• ambtenaren hebben inspiratiebijeenkomsten 'bejegening van mensen een beperking' gevolgd;
• gemeentelijke documenten werden, voor wat betreft de leesbaarheid onder de loep genomen;
• er werd, samen met ervaringsdeskundigen, een brochure ontwikkeld voor toegankelijke evenementen;
• een drukbezochte conferentie over Inclusief Onderwijs op 1 maart 2018;
• er werden fysieke aanpassingen gedaan aan gemeentelijke panden, zoals liften bij Kumulus.

De VNG sprak van een innoverende aanpak vanwege de intensieve en vernieuwende wijze van samenwerking met ervaringsdeskundigen. Denk hierbij onder andere aan het trainen van ervaringsdeskundigen die, samen met een projectleider, de inspiratiebijeenkomsten voor ambtenaren hebben uitgevoerd.
Ook voor de toekomst zijn de ambities van de gemeente Maastricht op het gebied van inclusie groot. In het Coalitieakkoord 'Onbegrensd en Ontspannen, 2018-2022'2 is aangegeven dat Maastricht een inclusieve stad wil zijn. Concreet: "Iedereen doet mee in de ontspannen, gezonde stad'. Maastricht is in 2030 koploper in de toegankelijkheid van gemeentelijke gebouwen, als uitwerking van VN-doelstellingen voor mensen met een beperking