Voorbeeld van een ondersteuningsplan Wet maatschappelijke ondersteuning

Jaartal
2019
Gemeente
Type
Formulier

Dit voorbeeldplan biedt Sociale Teams Deventer aan inwoners aan, zodat zij dit kunnen gebruiken bij het aanvragen van professionele ondersteuning. Inwoners maken dit ondersteuningsplan samen met een medewerker van het sociaal team.

Gerelateerde links