Er is de afgelopen tijd veel te doen geweest om discriminatie op de werkvloer, en dan met name tijdens de sollicitatieprocedures. Bedoeld of onbedoeld zijn deze soms discriminerend. Er wordt gekozen voor kandidaten die lijken op de werkgevers of die in het nadeel zijn van minderheidsgroeperingen, van mensen met een accent of een lichamelijke beperking. De gemeente Hollands Kroon laat zien dat dit anders kan! Op dit moment zoekt de gemeente een nieuwe lichting trainees. Zij solliciteren anoniem, dus zonder zichzelf bekend te maken. Competenties en drijfveren van een kandidaat zijn namelijk veel belangrijker dan een uiterlijk, achtergrond of CV. 

Jaartal
2021
Gemeente

Sollicitanten met een migratieachtergrond hebben minder kans op de arbeidsmarkt

Een aantal onderzoeken hebben de afgelopen jaren aangetoond dat sollicitanten met een migratieachtergrond minder kansen hebben op de arbeidsmarkt. Uit een recent onderzoek (maart 2021) van CVSter blijkt dat arbeidsmarktdiscriminatie helaas plaatsvindt in alle stadia van het sollicitatieproces. Bij het versturen van de sollicitatie maakt een sollicitant met een migratieachtergrond of niet-westerse naam gelijk al minder kans.

De komende lichting trainees van de gemeente Hollands Kroon solliciteert anoniem

De gemeente heeft voor deze manier van het werven gekozen omdat Hollands Kroon wil weten wie de kandidaten écht zijn. Sollicitanten worden aangemoedigd om incognito en vormvrij te solliciteren. Tijdens de eerste sollicitatieronde wordt gevraagd om een masker op te zetten zodat je niet wordt herkend. Dit masker kan meer vertellen over jouw persoonlijkheid. Je kunt bijvoorbeeld een eigen masker creëren of gebruik maken van een voorwerp.