Het doel van dit document is om tijdens en na de coronacrisis, tot een nieuwe, veilige en werkbare situatie het bestuur en de organisatie. En waar dat kan onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties te ondersteunen. De verwachting is dat de restricties stap voor stap verlicht worden en dat Rucphen daarin kan meebewegen ondersteund door dit plan.

Jaartal
2020
Gemeente
Type
Handreiking

Voor dit document is gebruik gemaakt van de inbreng van managers en een aantal medewerkers. Ieder heeft in zijn eigen rol en verantwoordelijkheid een bijzondere taak om mee te werken aan het naleven en, waar nodig, aanspreken op de afspraken die met elkaar gemaakt worden.
Dit document gaat uit van een hybride benadering waarbij met quick wins wordt geïnvesteerd in de gezondheid van medewerkers en de arbeidsomstandigheden die daaraan bijdragen. Anderzijds is er de maatschappelijke wens om het virus onder controle te krijgen en zo min mogelijk (economische) schade te ondervinden van deze crisis. Mogelijkheden die zijn geopperd zoals pandemiebestendig bouwen en herinrichten of het voeren van een kerntakendiscussie zijn buiten beschouwing gelaten.