Een goede samenwerking binnen het lokale (wijk-)team en de toegang tot brede professionele zorg in het lokale netwerk is voor het stoppen en duurzaam oplossen van huiselijk geweld en kindermishandeling (actielijn 2) één van de randvoorwaarden.

Jaartal
2020
Afzender
Regio Zuid-Limburg
Type
Handreiking

Het Toezicht Sociaal Domein onderzocht in de regio Zuid-Limburg een aantal gemeenten met als doel het bevorderen van de zorg en ondersteuning die het lokale (wijk-)team/netwerk biedt aan kwetsbare gezinnen die vanuit Veilig Thuis zijn overgedragen. Eén van de gemeenten die zijn onderzocht is Brunssum. Wat er gaat er goed in Brunssum en wat nog aandacht behoeft is beschreven als inspirerend voorbeeld voor andere gemeenten in Zuid-Limburg, maar ook breder binnen de 28 Geweld hoort nergens thuis (GHNT) regio’s.
Het lokale Team Jeugd/netwerk van de gemeente Brunssum scoort in dit onderzoek goed op het waarborgen van veiligheid en het inzetten van passende hulp.