Op Ruimtelijkeplannen.nl vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

Jaartal
2019
Afzender
VNG
Type
Website

Ruimtelijkeplannen.nl is het online loket waarmee de overheid digitale ruimtelijke plannen ontsluit. De ruimtelijke plannen worden daarbij als één beeld weergegeven zodat in één oogopslag duidelijk wordt welke ruimtelijke plannen er voor een bepaald gebied gemaakt zijn. Ruimtelijkeplannen.nl is voor iedereen benaderbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Sinds 1 januari 2010 zijn overheden vanuit de Wet ruimtelijke ordening verplicht om ruimtelijke plannen te digitaliseren en toegankelijk te maken via de Landelijke Voorziening Ruimtelijkeplannen.nl. Het Kadaster en Geonovum zijn sinds 1 mei 2010 samen verantwoordelijk voor het beheer van deze Landelijke Voorziening.


Deze website is een samenwerking van:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; Kadaster; Geonovum; Interprovinciaal Overleg (IPO) en de VNG