In een serie van 4 interviews delen achtereenvolgens de kinderombudsman van de metropool Amsterdam, ambtenaren van de gemeente Woerden en Utrecht, en een GZ-psycholoog hun ervaringen en inzichten over (het belang van) kinder- en jongerenparticipatie.

Jaartal
2021
Afzender
Kinderrechten

De gemeente Utrecht vond dat kinder- en jongerenparticipatie binnen de residentiële jeugdhulpinstellingen die bij haar onder contract stonden, voor verbetering vatbaar was. Daarom kreeg Defence for Children in 2017 de opdracht te onderzoeken in hoeverre veilige en betekenisvolle participatie binnen deze instellingen geborgd was. Aan de hand van de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport wisselden de 6 instellingen vervolgens kennis, aanpak, visie en beleid met elkaar uit.