In dit herindelingsadvies worden de kenmerken van de betrokken gemeenten en de meerwaarde van de herindeling nader onderbouwd. Een schets van de huidige gemeenten wordt gegeven en de relevante feiten en cijfers die de huidige drie gemeenten kenmerken worden gepresenteerd.

Jaartal
2021
Gemeente
Type
Overig type Website

Het veranderende bestuurlijk landschap zorgde ervoor dat Appingedam, Delfzijl en Loppersum (ADL-gemeenten) een vorm wilden vinden, waarbinnen zij zelfbewust en krachtig kunnen inspelen op de regionale opgaven, in staat zijn flexibel om te gaan met snel veranderende omstandigheden en nieuwe ontwikkelingen en verbindingen kunnen leggen tussen verschillende partijen in de samenleving.

Om deze reden hebben de colleges van B&W van de drie gemeenten – in opdracht van de gemeenteraden van Appingedam, Delfzijl en Loppersum – in 2017 een onderzoek uitgevoerd naar de bestuurlijke toekomst van de drie gemeenten. Daarbij was voor alle drie de gemeenteraden de vraag relevant wat het verschil in perspectief is ten opzichte van eerdere voorkeursvarianten. Delfzijl en Loppersum hebben eerder een voorkeur uitgesproken voor de DEAL-variant. De eerdere voorkeur van Appingedam betrof de G7 variant.

Op basis van de resultaten van de verkenning van de bestuurlijke toekomst van de ADL-gemeenten, spraken de gemeenteraden van de drie gemeenten op 16 november 2017 de intentie uit om te komen tot een herindeling van hun gemeenten.