Om de ambities te realiseren gaan de gemeenten verder dan alleen het ineenslaan van de handen; zij kiezen er voor om samen een krachtige gemeente te vormen aan de oostzijde van zowel de Liemers als de regio Arnhem.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Website

De gemeenten worden geconfronteerd met toenemende maatschappelijke, ruimtelijke en economische opgaven. De maatschappelijke ontwikkelingen worden gedomineerd door de decentralisaties in het sociale domein. De ruimtelijk-economische ontwikkelingen spelen zich af op een schaal die de omvang van de twee gemeenten en zelfs de Liemerse schaal overstijgt.

De ambitie leeft om de dienstverlening en de voorzieningen op een hoog niveau te houden. De uitdagende opgaven het hoofd bieden en de ambities waar maken, staan op gespannen voet met bezuinigingsdoelstellingen en de forse krimp van de ambtelijke capaciteit van de afgelopen jaren.

Samenwerken is duurder dan samen een nieuwe organisatie vormen. Door te fuseren, ontstaat er een grotere en stevige organisatie, die meer kan en minder kwetsbaar is

Voordelen van fuseren

  • Na de herindeling zijn er binnen de nieuwe gemeente meer ambtenaren die deskundig zijn op hun vakgebied. Inwoners kunnen daardoor bij meer ambtenaren terecht. Ook bij bijvoorbeeld ziekte of vakantie gaat het werk door.
  • Het samengaan van Rijnwaarden en Zevenaar biedt mogelijkheden om de leefkwaliteit te versterken. De nieuwe gemeente wil dit doen door het behouden van de bestaande voorzieningen en een betere spreiding van de voorzieningen over de stad en de kernen.
  • Een grotere gemeente is ook nodig om financieel gezond te blijven

De gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar hebben de ambitie om de dienstverlening en de voorzieningen op een hoog niveau te houden.