De gemeente Westerwolde ontstaat per 1 januari 2018 door een fusie tussen Bellingwedde en Vlagtwedde. Westerwolde telt straks 35 middelgrote tot kleine kernen met in totaal zo'n 25.000 inwoners.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Overig type

De samenvoeging van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde zal leiden tot de vorming van een bestuurskrachtige gemeente met een bestuurlijke schaal die zowel past bij de eigen ambitie van kleinschaligheid, burger nabijheid, identiteit en kwaliteit, als bij het vereiste dat lokale taken, opgaven en ambities op adequate wijze kunnen worden uitgevoerd.