De gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik willen samen verder gaan als één nieuwe gemeente, onder de naam Vijfheerenlanden. Hiermee kiezen de gemeenten voor een gezamenlijke toekomst die meer kansen biedt dan voor ieder afzonderlijk.

Jaartal
2019
Gemeente
Type
Overig type Website

De nieuwe gemeente heeft straks per 1 januari 2019 ruim 50.000 inwoners, veertien woonkernen en beslaat ruim 150 km2. Vanuit het besef dat het bestuur van de gemeente duurzaam ten dienste wil staan aan haar samenleving, wordt gekozen voor het bouwen van een sterke en toekomstbestendige gemeente Vijfheerenlanden samen met en voor haar inwoners en ondernemers. Voor dat het zover is, moet een herindelingsprocedure worden doorlopen.