Op donderdagavond 6 juli 2017 hebben de gemeenteraden van Noordwijk en Noordwijkerhout ingestemd met het herindelingsadvies. Ze stemden daarmee in met een fusie van hun gemeenten. Een historisch besluit.

Jaartal
2019
Gemeente
Type
Website

Tegelijk werden twee moties aangenomen. De raden wilden zeggenschap over de huisvesting en dienstverlening van de nieuwe gemeente. En met een tweede motie zorgde de raad ervoor dat zij kon sturen op de kosten. De lokale lasten mogen door de fusie niet stijgen. De Tweede en Eerste Kamer namen een positief besluit over de fusie. Begin 2019 is de nieuwe gemeente een feit.