Op donderdagavond 6 juli 2017 hebben de gemeenteraden van Noordwijk en Noordwijkerhout ingestemd met het herindelingsadvies. Ze stemden daarmee in met een fusie van hun gemeenten. Een historisch besluit. Tegelijk werden twee moties aangenomen.

Jaartal
2019
Gemeente
Type
Website

Lang voor het fusiebesluit werkten Noordwijk en Noordwijkerhout al samen op het gebied van ICT en Personeel en Organisatie. Kon deze samenwerking worden uitgebreid? Noordwijkerhout heeft Noordwijk uitgenodigd om samen te kijken naar verdere intensievere samenwerkingsvormen, waaronder fusie. Samen met de Buren? Dat was de vraag. En hoe dan? De gemeenten zijn daarover in gesprek gegaan met elkaar. Niet alleen op politiek niveau. Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen zijn daarbij betrokken. De uitkomst van het debat: nóg meer samenwerkingsverbanden aangaan zou niet zo veel extra's opleveren. Fusie biedt de meeste voordelen. De gemeenteraden gingen daar in grote meerderheid mee.

De raden wilden zeggenschap over de huisvesting en dienstverlening van de nieuwe gemeente. En met een tweede motie zorgde de raad ervoor dat zij kon sturen op de kosten. De lokale lasten mogen door de fusie niet stijgen. De Tweede en Eerste Kamer namen een positief besluit over de fusie. Begin 2019 is de nieuwe gemeente een feit.