Met een aantal buurgemeenten zijn de mogelijkheden van een samenvoeging met de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude verkend. Dit leidde op 28 juni 2016 tot het besluit om per 1 januari 2019 samen te gaan met de gemeente Haarlemmermeer.

Jaartal
2019
Gemeente
Type
Website

Samenvoeging met een buurgemeente kan de bestuurskracht versterken zodat de gemeente haar belangen goed kan blijven behartigen. De twee belangrijkste kernwaarden voor de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude zijn het beschermen van de groene ruimte tussen Haarlem en Amsterdam en het versterken van de leefbaarheid van de kernen.

De nieuwe gemeente Haarlemmermeer telt 150.000 inwoners en eenendertig dorpen en kernen waar het goed wonen, werken en recreëren is. De eenendertig dorpen en kernen hebben elk een eigen karakter. Met een doordacht dorpen- en kernenbeleid zal de nieuwe gemeente die eigenheid behouden en versterken. Speciale aandacht gaat uit naar de woningbouw, de bereikbaarheid en het op peil houden van de voorzieningen in de dorpen en kernen. Zo zal de gemeente zich hard maken voor investeringen in goed openbaar vervoer.
De nieuwe gemeente heeft een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor kleine en grote bedrijven. De gemeente profiteert van de ligging tussen Amsterdam, Haarlem en Leiden, de aanwezigheid van Schiphol en de nabijheid van de havens van Amsterdam en IJmuiden. Dit maakt van de gemeente een economische motor van formaat. In de groene zones krijgen bedrijven de ruimte om agrarische en recreatieve activiteiten te ontplooien.

Dit herindelingsadvies is opgebouwd uit de volgende hoofdstukken:

- hoofdstuk 2 beschrijft de huidige gemeenten en hun sociaal-maatschappelijke, ruimtelijke, economische, organisatorische en financiële kenmerken;
- hoofdstuk 3 beschrijft de voorgeschiedenis en geeft de onderbouwing van de voorgestelde samenvoeging;
- hoofdstuk 4 schetst het toekomstperspectief en de aandachtspunten voor de nieuwe gemeente;
- hoofdstuk 5 bevat de toetsing van de herindeling aan de criteria van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK);
- hoofdstuk 6 schetst de vervolgstappen na dit herindelingsadvies.