De gemeenteraden van Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg hebben op 3 en 6 juni 2019 een gelijkluidend herindelingsadvies vastgesteld. Met dit advies beogen de vijf betrokken gemeenten een wijziging van de gemeentelijke indeling te realiseren, waarbij met ingang van 1 januari 2021 de vier dorpen van de op te heffen gemeente Haaren worden samengevoegd met de gemeenten Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg.

Jaartal
2021
Gemeente
Type
Overig type Website

Voor de gemeente Haaren betekent dit dat deze gemeente wordt opgeheven en gesplitst, waarbij het grondgebied van de gemeente wordt toegevoegd aan de vier ontvangende gemeenten.

Het dorp Helvoirt wordt door middel van een lichte samenvoeging bij de gemeente Vught gevoegd;
Het dorp Haaren wordt door middel van een lichte samenvoeging bij de gemeente Oisterwijk gevoegd;
Het dorp Esch wordt door middel van een lichte samenvoeging bij de gemeente Boxtel gevoegd;
Het dorp Biezenmortel wordt door middel van een grenswijziging bij de gemeente Tilburg gevoegd.

Vier leefbare, toekomstbestendige dorpen met ieder een eigen identiteit. De dorpen van de gemeente Haaren gaan na de herindeling deel uitmaken van toekomstbestendige gemeenten, die hun wettelijke taken kunnen uitvoeren en goed zijn toegerust om de eigen en gezamenlijke opgaven aan te pakken. De gemeenten Boxtel, Oisterwijk, Tilburg en Vught zetten in het belang van al hun inwoners, ook na 1 januari 2021, hun bestuurskracht in op zowel lokaal, regionaal als (inter)-nationaal niveau. De voorgestelde splitsing van de gemeente Haaren draagt bij aan een toekomstbestendige inrichting van dit deel van onze provincie: een duurzaam en groen hart in Brabant.