De gemeenteraden van Onderbanken, Nuth en Schinnen hebben op 1 november 2016 unaniem ingestemd met het herindelingsontwerp. 

Jaartal
2019
Gemeente
Type
Overig type Website

Op basis van het herindelingsontwerp en de daarop binnenkomende zienswijzen is het herindelingsadvies opgesteld. Dit herindelingsadvies heeft als doel om een succesvolle herindeling tussen de gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen te bewerkstelligen.

De gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen hebben een geschiedenis als het gaat om samenwerken, elkaar versterken en opereren vanuit gelijkwaardigheid. De gemeenten zijn daarnaast vergelijkbaar qua aard, karakter, identiteit en opgaven. In onze huidige tijd worden steeds meer eisen gesteld aan gemeenten. De omgeving waarin zij opereren en de daarmee samenhangende opgaven worden steeds complexer. Goede samenwerking in samenwerkingsverbanden alleen is niet meer voldoende.

Door de herindeling ontstaat een sterke, nieuwe gemeente van ruim 36 duizend inwoners die op een kwalitatief goede en krachtige manier de dienstverlening voor de burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kan vormgeven. Een nieuwe aantrekkelijke groene gemeente waarin leven en werken in het landschap centraal staat. Een nieuwe gemeente die voorbereid is op een toekomst waarin steeds meer taken bij de gemeentelijke overheid worden neergelegd en die als grootste plattelandsgemeente van Zuid-Limburg een rol kan spelen in diezelfde regio.